Peter de Grote

Hollandse zout mijn

De Nederlandse zoutmijn in Stoupky bij Bachmoet 1900. 2vl van Beuningen, 3vl directeur B.J Paardekooper , 4vl mevr. Perk-van Lith-Mann, 5vl van de Steenhoven, 6vl mevr. Paardekooper - Perk van Lith, 2vr Scherrer, ex-directeur, 3vr Kozyrev, boekhouder, 4e vr mevr. Beuningen-van Helsdingen